Jak przebiega licytacja komornicza nieruchomości?

Drukuj

Przed przystąpieniem do przetargu w toku licytacji warto wiedzieć, jaki jest porządek czynności i przebieg licytacji, jakie akty rozpoczynają i kończą licytację, a także jakie są zasady wyłonienia zwycięzcy przetargu.

Licytacja, jako etap postępowania egzekucyjnego, jest czymś w rodzaju jawnego posiedzenia. Zatem, co do zasady udział w licytacji mogą wziąć osoby pełnoletnie za wyjątkiem wyraźnie wskazanych w art. 976 k.p.c. Licytacja odbywa się publicznie w miejscu i czasie oznaczonym w obwieszczeniu i jest prowadzona przez komornika pod nadzorem sędziego.

        Po wywołaniu licytacja rozpoczyna się od podania przez komornika do wiadomości obecnych informacji o:

        1) przedmiocie przetargu;

        2) cenie wywołania;

        3) sumie rękojmi;

        4) terminie uiszczenia ceny nabycia;

        5) ciążących na nieruchomości zaległości w podatkach państwowych oraz innych daninach publicznych, jeżeli wysokość tych sum jest zgłoszona, z wyjaśnieniem, które z nich obciążają nabywcę bez zaliczenia na cenę nabycia;

        6) prawach obciążających nieruchomość, które będą utrzymane w mocy z zaliczeniem i bez zaliczenia na cenę nabycia;

        7) wynikających z akt zmiany w stanie faktycznym i prawnym nieruchomości, jeżeli zaszły po jej opisie i oszacowaniu.

        Przedmiotem przetargu jest nieruchomość według stanu objętego opisem i oszacowaniem z uwzględnieniem zmian podanych do wiadomości przez komornika na terminie licytacyjnym. Należy zatem pamiętać, że informacje o nieruchomości wskazane w opisie i oszacowaniu mogą ulec zmianie.

Po podaniu powyższych informacji komornik przystępuje do przetargu. Przetarg odbywa się ustnie. Kolejne osoby biorące udział w przetargu - licytanci - zgłaszają cenę nabycia, którą są gotowi zaoferować. Zgłoszenie takie nazywa się postąpieniem. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą. Po ustaniu postąpień komornik, uprzedzając obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieści trzykrotnie ostatnio zaofiarowaną cenę, zamknie przetarg i wymieni licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę. Może się też zdarzyć, że żaden z licytantów nie zgłosi postąpienia. W takiej sytuacji licytacja kończy się bez wyboru zwycięzcy przetargu. W zakresie określonym przepisami może dojść do przejęcia nieruchomości na własność. Jeżeli pierwsza licytacja nie wyłoniła zwycięzcy, a żadna z uprawnionych osób nie złożyła wniosku o przejęcie nieruchomości na własność komornik obwieszcza ogłoszenie o drugiej licytacji. Zasady przebiegu samego przetargu podczas drugiej licytacji są analogiczne. Jednakże na drugiej licytacji cena wywołania stanowi dwie trzecie sumy oszacowania. Cena ta jest najniższa, za którą można nabyć nieruchomość.
W toku licytacji możliwe jest zgłaszanie skarg na czynności komornika np. w przypadku zastrzeżeń co do procedury licytacji, niedopuszczalności brania udziału w licytacji przez określonych licytantów, itp. Skargi aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu, który natychmiast je rozstrzyga.
        Po zamknięciu przetargu sąd w osobie sędziego, pod którego nadzorem odbywa się licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę. Postanowienie o przybiciu ogłasza się niezwłocznie po ukończeniu przetargu. Sąd może jednak odroczyć ogłoszenie o przybiciu najdalej na tydzień, jeżeli zgłoszono skargę, której natychmiastowe rozstrzygnięcie nie jest możliwe, jak również z innych ważnych przyczyn. Jeżeli skargi lub zażalenia wniesione w toku postępowania egzekucyjnego nie są jeszcze prawomocnie rozstrzygnięte, sąd może wstrzymać wydanie postanowienia co do udzielenia przybicia.
        Ogłoszenie postanowienia o udzieleniu przybiciu kończy licytację. Postanowienie to jednak nie stanowi jeszcze o nabyciu własności nieruchomości. Do takiego skutku konieczne jest spełnienie warunków licytacji - w tym zapłata ceny nabycia - oraz wydanie prawomocnego postanowienia o przysądzeniu własności.


        * Autor artykułu jest prawnikiem serwisu e-prawnik.pl.
www.e-prawnik.pl - lider wśród serwisów internetowych dostarczających informacje oraz porady prawne online w 24 godziny.

Źródło: e-prawnik.pl
Sławomir Hubar 
Komornik przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią
 
Gimnazjalna 2b, II piętro
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 321 16 04
fax 52 321 16 04
naklo.hubar@komornik.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Wszystkie znaki graficzne i loga użyte w serwisie należą do ich właścicieli.